10°C

Beograd

RAZMRDAJTE VIJUGE: Rešite sledeće mozgalice!

Niz

Dopuni sljedeći niz.

1

11

21

1211

111221

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ?

Kvadrat

Na slici je kvadrat napravljen od 4 šibice. Možeš li sa šest šibica napraviti 5 kvadrata?

Brojevi

Ako makneš jedan iz jedanaest dobit ćeš 10. Ako makneš jedan iz devet dobit ćeš devet. Kako je to moguće?

Odgovori:

Niz

312211, 13112221. Čitaj prvu liniju kao 'jedna jedinica' =11, čitaj drugu liniju kao 'dvije jedinice' =21, čitaj treću liniju kao 'jedna dvojka jedna jedinica' =1211 itd.

Kvadrat

Brojevi

Moguće je s rimskim brojevima. 9=IX, 10=X, 11=XI

Izvor: Artrea
Foto: Arhiva

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar