19°C

Beograd

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prijava na konkurs za sudije porotnike u 112 sudova ističe danas!

Prijava na konkurs za sudije porotnike u 112 sudova u Srbiji, koji je početkom oktobra raspisao Visoki savet sudstva (VS S), ističe danas.

Sudije porotnici će biti birani na mandat od pet godina, a najviše će ih biti primljeno u Prvom osnovnom sudu, čak 158, a u Višem sudu u Beogradu 100, navodi se u informaicijama objavljenim na sajtu VS S.

Porotnici u Srbiji su pravni laici, koji učestvuju u krivičnim suđenjima u prvom stepenu (sa jednim izuzetkom u 2. stepenu) i imaju pravo da postavljaju pitanja, daju svoje mišljenje i učestvuju u donošenju presude, mada je konačna reč na sudiji profesionalcu koji potpisuje presudu.

Sudija porotnik ne može biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način. Takođe sudija porotnik ne može sme pružati pravne usluge i stručne savete uz naknadu, niti može da bude advokat.

Sa funkcijom sudije porotnika nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda.

Pri imenovanju sudija porotnika vodi se računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari.

Sudija porotnik, treba da bude punoletan i mlađi od 70 godina.

Imenuje ga na pet godina VS S na predlog nadležnog za pravosuđe i on može biti ponovo imenovan, propisano je Zakonom o sudijama.

Ima pravo na naknadu troškova nastalih na funkciji, naknadu za izgubljenu zaradu i pravo na nagradu, a visinu naknade i nagrade propisuje VS S.

U postupcima protiv maloletnika, ili gde su maloletnici oštećena lica, sudije porotnici su mahom osobe sa iskustvom u radu sa mladima i biraju se iz redova nastavnika, učitelja, vaspitača, kao i drugih stručnih lica koja imaju iskustvo u radu sa decom i mladima.

Izuzetak, kada sudije porotnici učestvuju u postupcima u drugom stepenu, tiče se situacija u kojima se otvara pretres pred apelacionim sudom u maloletničkim procesima.

U anglosaksonskim sistemima, uloga sudije porotnika je drugačija nego u kontinentalnom - domaćem pravosuđu.

U Americi, na primer, porotnici donose odluku da li je okrvljeni kriv ili ne, dok je sudija tu da vodi postupak, izriče mere i na osnovu zaključka porote izrekne kaznu.

Porotu u Engleskoj, na primer, čini 12 porotnika, a za presudu je potrebna saglasnost 10 članova porote.

Izvor: Tanjug
Foto: Pixabay/Printscreen

Komentari korisnika (0)


Ostavite komentar